Δεχόμαστε με ραντεβού
Υπηρεσίες
CHECK UP
Εμπιστευτείτε σε εμάς
τον προληπτκό έλεγχο
της υγείας σας
ΟΞΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Κλινική εξέταση,
διάγνωση και αντιμετώπιση
οξέων περιστατικών
ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παρακαλούθηση χρόνιων νοσημάτων όπως Αρτηριακή Υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, Σακχαρώδης Διαβήτης

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων
ΤΡΑΥΜΑΤΑ
Περιποίηση τραυμάτων και ελκών καθώς και συρραφή θλαστικών τραυμάτων
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Σε περίπτωση δυσκολίας μετακίνησης σας, παρέχουμε επισκέψεις κατ' οίκον

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ
Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για άθληση, διορισμό στο δημόσιο, εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δελτία υγείας μαθητών
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Αναλαμβάνουμε τον
εμβολιασμό σας
στον χώρο μας
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
Εφαρμόζεται για μυοσκελετικούς πόνους, κεφαλαλγίες, διακοπή καπνίσματος, αγχώδεις διαταραχές κ.α.

Δεχόμαστε με ραντεβού - Τηλέφωνο Aνάγκης
6971577367